โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ประโยชน์ของการติดตั้งฟิล์มกรองแสง"

บริษัท กู๊ดฟิล์ม จำกัด  ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "ประโยชน์ของการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของฟิล์มกรองแสงลดควมร้อนอาคาร มาบอกเล่าในรูปแบบของหนังสั้นที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
1. ไม่จำกัดอายุ ได้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
2. ส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)

หลักเกณฑ์การตัดสิน
คะแนนจะนับยอดจากการ like และ share รวมกัน นับตั้งแต่ 1 – 25 สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 25 วัน
( 1 Like = 1 คะแนน / 1 share = 3 คะแนน )

เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ความยาวหนัง ต้องมีความยาว 3 - 5 นาที รวม Title และ End Credit แล้ว
2. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงลดความร้อนอาคารอย่างชัดเจน
3. หากต้องการสื่อให้เห็นยี่ห้อฟิล์ม หรือต้องระบุยีห้อฟิล์ม สามารถใช้โลโก้ของยี่ห้อ 3M เท่านั้น
4. การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ไม่เกิน 1 เรื่อง/คน/ทีม
5. รูปแบบของหนังที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปของไฟล์ avi / mov / mp4
6. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพ เป็นภาษาไทย
7. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
8. ด้านท้ายของคลิปผลงานจะต้องระบุชื่อ/ทีม เจ้าของผลงาน และโลโก้บริษัท กู๊ดฟิล์ม จำกัด
9. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ
10. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน/ทีม สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล เท่านั้น
11. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
12. ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่ และจะต้องใช้เพลงหรือภาพที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์
13. รูปแบบการนำเสนอของคลิปผลงาน ต้องมีเนื้อหา ภาพ เสียง ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง
14. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มา โดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบริษัท กู๊ดฟิล์ม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล


กำหนดระยะเวลา
1.  เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562
2.  ทางบริษัทจะทำการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทาง Facebook ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
3.  เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมผลงานและ like และ share ระหว่างวันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2562
4.  ประกาศผลการตัดสิน ทาง Facebook และ Website บริษัท ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
5.  ติดตามกำหนดการมอบรางวัลทาง Facebook และ Website บริษัท

รางวัลการประกวด
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล


ติดต่อสอบถาม
บริษัท กู๊ดฟิล์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
914/10-11 ถนนลาชาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ : 02-758-9794 (จ-ส 8.00 - 17.00 น.)
อีเมล์ : goodfilmshop@gmail.com

Visitors: 469,033